GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide7
slide4
slide5
slide8
slide6
slide2
slide3
slide1

Consulting środowiska

Usługi z zakresu konsultingu środowiska obejmują w szczególności:

  • ocenę wysokości kosztów, których poniesienie jest konieczne w związku z regulacjami wynikającymi z przepisów ochrony środowiska,
  • ocenę wysokości kosztów, remediacji zarówno obiektów istniejących jak i przeznaczonych do likwidacji
  • kompleksowe doradztwo w zakresie redukcji kosztów ponoszonych z tytułu użytkowania środowiska
  • doradztwo dla organizacji samorządu terytorialnego, firm, osób prywatnych