GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide7
slide3
slide8
slide1
slide4
slide6
slide5
slide2

Geologia inżynierska i hydrogeologia

„GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.” świadczy kompleksowe usługi dla budownictwa
przemysłowego i mieszkaniowego w zakresie:

  • sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej dla projektowania inwestycji
  • sporządzanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych dla obiektów budowlanych zagrożonych uszkodzeniami
  • projektowanie drenaży i odwodnień istniejących budynków
  • oceny chłonności gruntów dla możliwości rozsączania ścieków i wód opadowych
  • projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych
  • projektowanie i wykonywanie odwodnień budowlanych –wykopy, bariery
  • wykonywanie prac studziennych i wiertniczych
  • ekspertyzy, oceny i analizy z zakresu hydrogeologii i hydrochemii
  • prowadzenie badań wód podziemnych – analizy fizykochemiczne, analizy specjalne, analizy izotopowe