GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide4
slide6
slide3
slide1
slide2
slide7
slide5
slide8

Geologia inżynierska i hydrogeologia

„GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.” świadczy usługi dla budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego w zakresie:

  • sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich i dokumentacji badań podłoża gruntowego na potrzeby projektowania inwestycji
  • sporządzania opinii o warunkach gruntowo – wodnych dla obiektów budowlanych zagrożonych uszkodzeniami
  • projektowania drenaży i odwodnień istniejących budynków
  • analizy chłonności gruntów, w celu oceny możliwości rozsączania ścieków i wód opadowych
  • projektowania stref ochronnych ujęć wód podziemnych
  • projektowania i wykonywania odwodnień budowlanych – wykopy, bariery
  • wykonywania prac studziennych i wiertniczych
  • ekspertyz, ocen i analiz z zakresu hydrogeologii i hydrochemii
  • prowadzenia badań wód podziemnych – analizy fizykochemiczne, analizy specjalne, analizy izotopowe