GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide7
slide8
slide4
slide3
slide5
slide2
slide1
slide6

Remediacja środowiska

Oferujemy kompleksową remediację środowiska gruntowo-wodnego na obszarach po przemysłowych obejmującą szczególnie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi.

  • prowadzenie badań dokumentujących stopień zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych oraz powierzchniowych
  • pracowanie projektu likwidacji zanieczyszczeń wraz z analizą finansową,
  • prowadzenie prac oczyszczających grunty
  • prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych
  • Remediacje ex-situ i in-situ