GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide2
slide8
slide7
slide1
slide5
slide3
slide4
slide6

Due diligence

GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o. o. w ramach swoich działań wspiera inwestorów w zakresie oceny przedmiotu inwestycji, niezależnie od tego, czy jest to nowo budowany, czy istniejący obiekt.

W zakresie naszej działalności prowadzimy audyty Faz I i II obejmujące:

Faza I: ocenę ryzyka wystąpienia odpowiedzialności administracyjnej i finansowej związanej z obiektem inwestycji, przygotowanie programu naprawczego oraz określenie najbardziej prawdopodobnych kosztów i nakładów inwestycyjnych niezbędnych do spełnienia wymogów wynikających z prawa ochrony środowiska.

Faza II: badania środowiska gruntowo-wodnego i oceny zgodności istniejącego stanu z obowiązującymi standardami.


W ramach naszej oferty prowadzimy również audyty kontrolne mające na celu okresową ocenę inwestycji w trakcie eksploatacji obiektu oraz bieżące analizy zgodności prowadzonych działań z aktualnymi wymogami prawnymi (tzw. „compliance audits”).