GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide7
slide4
slide3
slide2
slide1
slide6
slide8
slide5

Due diligence

GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.  w ramach swoich działań wspiera inwestorów w zakresie oceny przedmiotu inwestycji, niezależnie od tego, czy jest to nowo budowany, czy istniejący obiekt.

W zakresie naszej działalności prowadzimy audyty Faz I i II obejmujące:

Faza I: ocenę ryzyka wystąpienia odpowiedzialności administracyjnej i finansowej związanej z obiektem inwestycji, przygotowanie programu naprawczego oraz określenie najbardziej prawdopodobnych kosztów inakładów inwestycyjnych niezbędnych do spełnienia wymogów wynikających z prawa ochrony środowiska.        

Faza II: badania środowiska gruntowo-wodnego i ocena zgodności istniejącego stanu z obowiązującymi standardami.

W ramach naszej oferty prowadzimy również audyty kontrolne mające na celu okresową ocenę inwestycji w trakcie eksploatacji obiektu oraz bieżące analizy zgodności prowadzonych działań z aktualnymi wymogami prawnymi (tzw. „compliance audits”).