GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide1
slide7
slide8
slide5
slide2
slide4
slide6
slide3

Ochrona i monitoring środowiska

„GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.” świadczy następujące usługi w zakresie ochrony i monitoringu środowiska naturalnego:

  • sporządzania raportów i dokonywanie oceny oddziaływania na środowisko
  • sporządzania operatów wodno-prawnych na pobór wód podziemnych, pobór wód
  • powierzchniowych, odprowadzania ścieków, eksploatacja urządzeń budowy i przebudowy
  • budowli hydrotechnicznych, drenaży itp.,
  • projektowanie, wykonawstwo i obsługa monitoringu obiektów takich jak np.: stacje benzynowe, bazy paliwowe, składowiska odpadów itp.,
  • prowadzenie badań elementów środowiska dla sporządzania analiz przed prywatyzacyjnych oraz wycen przedsiębiorstw,
  • ocena skażeń środowiska gruntowo-wodnego, sporządzanie projektów oraz nadzorowanie