GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide8
slide6
slide7
slide1
slide2
slide5
slide3
slide4

Ochrona i monitoring

GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o. świadczy następujące usługi w zakresie ochrony i monitoringu środowiska naturalnego:

  • sporządzanie raportów i dokonywanie oceny oddziaływania na środowisko,
  • sporządzanie operatów wodno-prawnych na pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzanie ścieków, eksploatację urządzeń budowy i przebudowy budowli hydrotechnicznych, drenaży itp.,
  • projektowanie monitoringu, wykonawstwo i obsługa monitoringu  obiektów takich jak  np.: stacje benzynowe, bazy paliwowe, składowiska odpadów itp.,
  • prowadzenie badań elementów środowiska w celu sporządzania analiz  przed-prywatyzacyjnych oraz wycen przedsiębiorstw,
  • ocena skażeń środowiska gruntowo-wodnego, opracowywanie  projektów prac remediacyjnych   oraz nadzorowanie prac remediacyjnych w terenie